ขับเคลื่อนโดย Blogger.


กิเลส คือ สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัว แบ่งออกเป็น 10 ประเภทด้วยกันครับ  คือ

  • อโนตตัปปะ ความไม่รู้สึกตื่นกลัวต่อการทุจริต
  • โทสะ ความโมโห โกรธ ความไม่พอใจ
  • โมหะ ความหลงใหล ความโง่
  • อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา
  • ทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ
  • วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงใจ สงสัย ไม่แน่ใจ ลังเลใจ ในสิ่งที่ควรเชื่อ
  • โลภะ ความพอใจ ชอบพอ เต็มใจ ในโลกียอารมณ์ต่างๆ
  • ถีนะ ความหดหู่ เงียบเหงา
  • อหิริกะ ความไม่ละอายต่อการกระทำผิด ทุจริต
  • มานะ  ความเย่อหยิ่ง
>

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ได้รับความนิยม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์